Συλλογές

Τα τηλεφωνικά κέντρα που συνιστούν μια εντελώς ξεχωριστή και ιδιαίτερη συλλογή του Μουσείου καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1950-1998. Με τα τηλεφωνικά κέντρα περνάμε στα παρασκήνια της τηλεφωνίας, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί τους μηχανισμούς της τηλεφωνικής λειτουργίας και να κατανοήσει την εξέλιξη της από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία.
Αποτελέσματα: 41