Συλλογές

Οι Συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τους σημαντικότερους σταθμούς της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών στον κόσμο και την Ελλάδα, από τα πρώτα τηλέφωνα έως τους πρώτους υπολογιστές. Το κύριο σώμα των συλλογών περιλαμβάνει τηλεφωνικές συσκευές, τηλεγραφικά όργανα, αρχιτεκτονικά σχέδια, τηλέτυπα, φωτογραφίες και τηλεγραφήματα.

Καθώς η έκθεση όλων των αντικειμένων στους χώρους του Μουσείου είναι αδύνατη, ο μεγαλύτερος όγκος τους έχει ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί με στόχο αυτός ο κρυφός θησαυρός να γίνει προσβάσιμος στο ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου .