Συλλογές

Έχοντας ως βάση το τηλεγραφικό σύστημα του Μορς, το πρώτο σχεδόν τηλεπικοινωνιακό σύστημα που έτυχε πρακτικής εφαρμογής, ο επισκέπτης του Μουσείου έρχεται σε γνωριμία με τις πρώτες συσκευές τηλεγραφίας, αλλά και με την τεχνολογική τους εξέλιξη. Η συλλογή αποτελείται κυρίως από χειριστήρια (πομπούς), δέκτες, καταγραφικά, τηλέτυπα, αλλά και τηλεγραφικό εξοπλισμό όπως ποδήλατα, τηλεγραφικούς χάρτες, γραφεία διανομής.
Αποτελέσματα: 107