Συλλογές

39257_EXTRA_LARGE.jpg
39258_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023158 // 28/1/1959

Ενημέρωση για πλήρωμα πλοίου

Διαστάσεις: 17 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αμάδες, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα το οποίο αναφέρεται στην απουσία ενός μέλους του πληρώματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright