Συλλογές

41269_EXTRA_LARGE.jpg
41270_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021890 // 09/04/1923

Νικόλαος Πλαστήρας

Διαστάσεις: 16,5 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ευχαριστήριο και ευχετήριο τηλεγράφημα του Νικολάου Πλαστήρα. Ο Νικόλαος Πλαστήρας (1883-1953) ήταν στρατιωτικός και πολιτικός. Διακρίθηκε κυρίως στους Βαλκανικούς πολέμους και την Μικρασιατική Εκστρατεία, ενώ διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας τρεις φορές, το 1945, 1950 και 1951-1952. Ο παραλήπτης του τηλεγραφήματος μπορεί πιθανώς να ταυτιστεί με τον Νικόλαο Κ. Κωνσταντόπουλο (1884-1975) ο οποίος στην ολιγόμηνη κυβέρνηση του Πλαστήρα το 1945 διορίστηκε υφυπουργός Γενικός Διοικητής Ανατολικής Μακεδονίας. Ο Κωνσταντόπουλος, πολιτικός και λογοτέχνης, εκλέχτηκε πολλές φορές βουλευτής με το κόμμα των Φιλελευθέρων (1923, 1928, 1931, 1933, 1936) ενώ μεταπολεμικά εκλεγόταν βουλευτής με τον Ελληνικό Συναγερμό (1952-1956). Το αρχείο του βρίσκεται στο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright