Συλλογές

Η ιστορία των κτιρίων του ΟΤΕ είναι σημαντική όχι μόνο για τη μελέτη της εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, αλλά και για την ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Με αυτό το σκεπτικό οι φωτογραφίες που απεικονίζουν κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ συγκεντρώθηκαν σε ξεχωριστή συλλογή. Χρονικά το αρχείο καλύπτει την περίοδο από την δεκαετία του 1930 έως το 1990.
Αποτελέσματα: 205