Συλλογές

Η συλλογή παρακολουθεί την εξέλιξη της τηλεφωνικής συσκευής από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της, στα τέλη του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας. Ιδιαίτεροι σταθμοί σε αυτήν την πορεία αποτελούν το τηλέφωνο-κηροπήγιο, το Sceleton, το W28 και βέβαια τα μοντέλα της κινητής τηλεφωνίας που ακόμη εξελίσσονται.
Αποτελέσματα: 218