Συλλογές

Το μικρό σχετικά αρχείο των τηλεφωνικών καταλόγων που φυλάσσεται στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών μας δίνει πολύτιμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για το δημογραφικό και επαγγελματικό προφίλ των συνδρομητών της τηλεφωνίας, τόσο της περιόδου του Μεσοπολέμου όσο και της νεότερης εποχής. Οι κατάλογοι προέρχονται από δωρεές και αγορές, φθάνουν σε αριθμό τους 250 και καλύπτουν χρονικά τα έτη 1925- 2001.
Αποτελέσματα: 280