Συλλογές

Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι, έως της διάδοση της κινητής τηλεφωνίας, αποτελούσαν σημεία αναφοράς για το αστικό τοπίο και την καθημερινή ζωή της πόλης. Το Μουσείο διαθέτει έναν από τους πρώτους τηλεφωνικούς θαλάμους της ΑΕΤΕ της δεκαετίας του 1930, κερματοδέκτες και νομισματοδέκτες των δεκαετιών 1950-1980, καθώς και τα σύγχρονα καρτοτηλέφωνα.
Αποτελέσματα: 17