Συλλογές

Η συλλογή περιλαμβάνει οκτώ χιλιάδες τηλεγραφήματα, των ετών 1859-1977, και συγκροτήθηκε από αγορές και δωρεές προς το Μουσείο. Τα τηλεγραφήματα είναι κυρίως εμπορικού περιεχομένου, αλλά δεν λείπουν τα πολιτικά, στρατιωτικά και ιδιωτικά. Χειρόγραφα ή τυπωμένα στη λευκή ταινία, με σφραγίδες και λογότυπα που δηλώνουν την εποχή τους, με διαφημίσεις, πολυτελή, αλλά και με ενδείξεις λογοκρισίας, τα τηλεγραφήματα αντανακλούν την οικονομική, κοινωνική και καθημερινή ζωή μιας περασμένης εποχής.
Αποτελέσματα: 473