Συλλογές

Το αρχείο έχει συγκροτηθεί από φωτογραφικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από διάφορες υπηρεσίες του ΟΤΕ στη μακρόχρονη λειτουργία του. Ο κύριος όγκος του αποτελείται από τηλεφωτογραφίες οι οποίες συνδυάζουν την ένταση του φωτορεπορτάζ με τη νοσταλγία της facsimile τεχνολογίας, αλλά και φωτογραφίες που απεικονίζουν εργαζομένους, επισήμους και κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ.