Συλλογές

57993_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024646 // Τέλη δεκαετίας 1970 - Αρχές δεκαετίας 1980

Χειριστής μηχανημάτων υποστήριξης τηλεπικοινωνιών

Διαστάσεις: 6 x 7 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: έγχρωμο φιλμ

Χειριστής μηχανημάτων υποστήριξης τηλεπικοινωνιών κατά τη διάρκεια εργασίας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright