Συλλογές

37765_EXTRA_LARGE.jpg
37766_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022058 // 28/10/1936

Φόρτωση πλοίου

Διαστάσεις: 12,5 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Γαλλία, Ρουέν Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα που αποστέλλεται στον Πειραιά από το ατμόπλοιο Αντώνιος μέσω του οποίου ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει για την πορεία των εργασιών φόρτωσης-εκφόρτωσης και για τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. Το τηλεγράφημα φέρει τη σφραγίδα λογοκρισίας "έλεγχος συναλλάγματος" και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Τηλεγραφικής Λογοκρισίας. Με την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου από τον Ι. Μεταξά καταργείται το απόρρητο των επιστολών και επιβάλλεται ο έλεγχος συναλλάγματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright