Συλλογές

31432_EXTRA_LARGE.jpg
31433_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020404 // Αχρονολόγητο τηλεγράφημα

Φόρτωση και παραλαβή βαρελιών

Διαστάσεις: 15 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα του Χατζηπατέρα (της εταιρείας Ζαχάν) προς τη Γεωργεξπόρτ αναφορικά με την φόρτωση κα παραλαβή βαρελιών και δοχείων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright