Συλλογές

31436_EXTRA_LARGE.jpg
31437_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020406 // [2/4/1953]

Φόρτωση και παραλαβή βαρελιών

Τοποθεσία: Ελλάδα, Καβάλα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα της εταιρείας Ζαχάν προς τη Γεωργεξπόρτ αναφορικά με την φόρτωση και παραλαβή βαρελιών και δοχείων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright