Συλλογές

31390_EXTRA_LARGE.jpg
31391_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020383 // 8/9/1953(;)

Φόρτωση και αποστολή ελιών

Τοποθεσία: Ελλάδα, Καρδίτσα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα που αφορά την φόρτωση και αποστολή ελιών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright