Συλλογές

31408_EXTRA_LARGE.jpg
31409_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020392 // 27/08/1953

Φόρτωση και αποστολή ελιών

Τοποθεσία: Ελλάδα, Έδεσσα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα που αφορά στην φόρτωση και αποστολή ελιών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright