Συλλογές

31400_EXTRA_LARGE.jpg
31401_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020388 // 27/08/1953

Φόρτωση και αποστολή ελιών

Τοποθεσία: Ελλάδα, Κατερίνη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα που αφορά στην φόρτωση και αποστολή ελιών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright