Συλλογές

31396_EXTRA_LARGE.jpg
31397_EXTRA_LARGE.jpg
Τζώρτζης, αποστολέας
Γεωργεξπόρτ (εταιρεία), παραλήπτης // ΜΤ-020386 // 07/09/1950

Φόρτωση και αποστολή ελιών

Τοποθεσία: Ελλάδα, Κατερίνη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα που αφορά την φόρτωση και αποστολή ελιών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright