Συλλογές

32814_EXTRA_LARGE.jpg
32815_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021853 // 12/11/1932

Φόρτωση κάρβουνου

Διαστάσεις: 14 x 20,5 εκ. Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα μέσω του οποίου ο πλοίαρχος του ατμόπλοιου Αντώνιος ενημερώνει την εταιρεία Sidra στον Πειραιά σχετικά με τη φόρτωση κάρβουνου και την πορεία του πλοίου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright