Συλλογές

37435_EXTRA_LARGE.jpg
37436_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022094 // 16/3/1942

Φόρτωση εμπορεύματος

Διαστάσεις: 11,5 x 19 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Εμπορικό τηλεγράφημα το οποίο αναφέρεται στη φόρτωση εμπορεύματος (φασόλια).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright