Συλλογές

41708_EXTRA_LARGE.jpg
41709_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021116 // 13/04/1951

Φόρτωση άνθρακα

Υλικό: χαρτί

Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Σοφιανού προς τον πλοίαρχο Μοσχολιό με το οποίο τον ενημερώνει για τον τόπο φόρτωσης άνθρακα (τουρκική πόλη Ζονγκουλντάκ) και για την πιθανότητα μεταπώλησής του στη Βενετία.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright