Συλλογές

37305_EXTRA_LARGE.jpg
37306_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021906 // 24/12/1911

Φάκελος τηλεγραφήματος

Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Φάκελος τηλεγραφήματος των ΤΤΤ.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright