Συλλογές

42384_EXTRA_LARGE.jpg
42385_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020067 // 22/02/1964

Υπουργείο Πρόνοιας

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του στρατηγού Παυσ. Κατσώτα, υπουργού Πρόνοιας, όπου ενημερώνει τον Κ. Ξενοκτιστάκη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παντοπωλών Πρωτευούσης ότι έλαβαν γνώση της επιστολής του και τη διαβίβασαν στο αρμόδιο υπουργείο.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright