Συλλογές

37431_EXTRA_LARGE.jpg
37432_EXTRA_LARGE.jpg
Ορέστης, αποστολέας
Τοπική Επιτροπή Προμηθειών Αρχών Κατοχής Βόλου, παραλήπτης // ΜΤ-022092 // 13/11/1941

Υπουργείο Οικονομικών

Διαστάσεις: 14 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γενικού διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών απευθυνόμενο στην τοπική επιτροπή προμηθειών αρχών κατοχής Βόλου από την οποία ζητάει να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης και προϋπολογισμό δαπάνης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright