Συλλογές

33332_EXTRA_LARGE.jpg
33333_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021386 // 23/12/1936

Υπουργείο Οικονομικών

Διαστάσεις: 17,5 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα πολιτικού περιεχομένου, μέσω του οποίου ο υφυπουργός Οικονομικών Δ. Ρεδιάδης ενημερώνει τον οικονομικό έφορο ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ανωνύμων εταιρειών και λοιπών φορολογουμένων της φορολογίας οικοδομικού βιομηχανοστασίου για το οικονομικό έτος 1936/1937 μέχρι τέλη Ιανουαρίου του 1937. Ο Δευκαλίων Ροδιάδης διορίστηκε υφυπουργός Οικονομικών στις 4 Αυγούστου 1936, οπότε ο Μεταξάς κήρυξε δικτατορία με την έγκριση του βασιλιά Γεωργίου Β. Εν συνεχεία διετέλεσε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 1938 οπότε και παραιτήθηκε.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright