Συλλογές

37667_EXTRA_LARGE.jpg
37668_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022009 // 28/6/1953

Υπουργείο Εμπορίου και Γεωργίας

Διαστάσεις: 16 x 23,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Καλάμες, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα προς τα Υπουργεία Εμπορίου και Γεωργίας με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει ότι η εξαγωγή σύκων στην Αμερική δυσχεραίνεται από την καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας των κλιβάνων απόστείρωσης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright