Συλλογές

31366_EXTRA_LARGE.jpg
31367_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020371 // 20/05/1954

Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Τοποθεσία: Ελλάδα, Πάτρα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο νομομηχανικός Αχαΐας Αντωνάτος αιτείται προς το Υπουργείο Δημοσίων Έργων την αποστολή του υπομηχανικού Μπαλογιάννη λόγω επιτακτικής ανάγκης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright