Συλλογές

31474_EXTRA_LARGE.jpg
31475_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020425 // 19/11/1953

Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Τοποθεσία: Ελλάδα, Τρίπολη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του νομομηχανικού Αρκαδίας Κατρίτση προς το Υπουργείο Δημοσίων Έργων που αναφέρεται σε τρέχοντα οικονομικά στοιχεία (αποθεματικό χρημάτων).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright