Συλλογές

31470_EXTRA_LARGE.jpg
31471_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Δημοσίων Έργων, παραλήπτης
Κωνσταντόπουλος, αποστολέας // ΜΤ-020423 // 10/04/1954

Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Τοποθεσία: Ελλάδα, Τρίπολη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο νομομηχανικός Αρκαδίας Κωνσταντόπουλος ενημερώνει το Υπουργείο Δημοσίων Έργων ότι είναι αναγκαία η αποστολή πίστωσης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright