Συλλογές

38747_EXTRA_LARGE.jpg
38748_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022785 // 28/3/1968

Υπουργείο Γεωργίας

Διαστάσεις: 14 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Λιβάδι Ελασσόνας, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο πρόεδρος του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Λιβαδιού Ελασσόνος, Γεώργιος Γκούμας, ζητά τη βοήθεια των υπουργών Εμπορίου και Γεωργίας προκειμένου να διατεθούν οι 1500 τόνοι πατάτας των καλλιεργητών της κωμόπολης που έχουν παραμείνει αδιάθετοι λόγω έλλειψης ζήτησης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright