Συλλογές

38726_EXTRA_LARGE.jpg
38727_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022776 // 24/2/1968

Υπουργείο Γεωργίας

Διαστάσεις: 14 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Θεσπιές Θηβών, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο πρόεδρος γεωργικών συνεταιρισμών Θεσπιών ενημερώνει τα Υπουργεία Γεωργίας, Συντονισμού και Εμπορίου ότι τα αποθέματα πατάτας της κοινότητάς υπερβαίνουν τους χίλιους τόνους και αδυνατούν να απορροφηθούν από την εγχώρια κατανάλωση. Ως εκ τούτου ζητά από τους υπουργούς να αναστείλουν την προγραμματισμένη εισαγωγή πατάτας από το εξωτερικό.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright