Συλλογές

37509_EXTRA_LARGE.jpg
37510_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022350 // 15/3/1966

Υπουργείο Γεωργίας

Διαστάσεις: 14 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Επιτάλιο Ηλείας, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του προέδρου της κοινότητας Επιτελίου με το οποίο ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για τις καταστροφές που υπέστησαν οι τοματοφυτείες λόγω θεομηνίας και ζητά να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την στήριξη των παραγωγών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright