Συλλογές

42697_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013451 // Αρχές δεκαετίας 1970

Υπηρεσίες Καταλόγου

Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Τηλεφωνήτριες κατά τη διάρκεια εργασίας στις υπηρεσίες καταλόγου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright