Συλλογές

42681_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013473 // Μέσα δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκαετίας 1960

Υπηρεσία Telex

Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Χειριστές Telex κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright