Συλλογές

59894_EXTRA_LARGE.jpg
ΝικόλαοςΦλώρος // ΜΤ-080007 // Τέλη δεκαετίας 1970

Υπηρεσία διεθνόύς τηλεγραφίας

Διαστάσεις: 15 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Αθήνα , Ελλάδα Υλικό: φωτογραφικό χαρτί

Τηλεγραφήτριες (διεθνείς υπηρεσίες TELEX) στο κτίριο ΝΥΜΑ του ΟΤΕ (Οδός 3ης Σεπτεμβρίου 102-108).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright