Συλλογές

59114_EXTRA_LARGE.jpg
94/244
ΟΤΕ // ΜΤ-070700K // Αρχές - Μέσα δεκαετίας 1960

Υπαίθριος κατανεμητής ΚΑΦΑΟ

Διαστάσεις: 8,5 x 10 εκ. Υλικό: εκτυπωμένη φωτογραφία

Υπαίθριος κατανεμητής ΚΑΦΑΟ σε δημόσιο δρόμο. Κωδικός 450. Διακρίνεται η ένδειξη στην πόρτα "Απαγορεύεται η τοιχοκόλλησις" βάσει του Νόμου 2147

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright