Συλλογές

32698_EXTRA_LARGE.jpg
32699_EXTRA_LARGE.jpg
Δημ. Μπάτης, αποστολέας
Μαύρου, παραλήπτης // ΜΤ-021795 // 12/11/1916

Τιμές δερμάτων

Διαστάσεις: 18,5 x 22 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Χίος, The Eastern Telegraph Company, Ltd Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα στο οποίο ο αποστολέας ζητάει από τον παραλήπτη να του τηλεγραφήσει τιμές δερμάτων. Κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) προέκυψε διαφωνία μεταξύ του βασιλιά Κωνσταντίνου Α και του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου για τη στάση της Ελλάδας. Στο μεταξύ από τον Οκτώβριο του 1915 στρατιωτικά τμήματα Άγγλων και Γάλλων είχαν αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Βενιζέλος μαζί με τον ναύαρχο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Δαγκλή σχημάτισαν προσωρινή κυβέρνηση και στις 26 Σεπτεμβρίου 1916 αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με την επιτροπή εθνικής άμυνας που είχε σχηματισθεί στη Θεσσαλονίκη συγκρότησαν κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία σε όλη την επαναστατημένη Ελλάδα (Νοέμβριος 1916).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright