Συλλογές

57725_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024424 // Δεκαετία 1950 (Αναφορά)

Τηλεφωνικό – τηλεγραφικό δίκτυο

Διαστάσεις: 35 χλστ. Τοποθεσία: - Υλικό: θετικό φιλμ

Σκίτσο τηλεφωνικού - τηλεγραφικού δικτύου. Συστοιχία στύλων με εναέριες γραμμές για φερέσυχνα σήματα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright