Συλλογές

43119_EXTRA_LARGE.jpg
39502_EXTRA_LARGE.jpg
39503_EXTRA_LARGE.jpg
39504_EXTRA_LARGE.jpg
39505_EXTRA_LARGE.jpg
43120_EXTRA_LARGE.jpg
43121_EXTRA_LARGE.jpg
43122_EXTRA_LARGE.jpg
ΑΕΤΕ // ΜΤ-018000 // Μέσα δεκαετίας 1930 - τέλος δεκαετίας 1940

Τηλεφωνικό κέρμα ΑΕΤΕ

Διαστάσεις: 0,2 εκ.|2 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: μέταλλο

Τηλεφωνικό κέρμα από ορείχαλκο για χρήση σε κοινόχρηστη τηλεφωνική συσκευή με κερματοδέκτη. Το κέρμα φέρει δυο εγκοπές από την μια πλευρά και μια εγκοπή από την άλλη καθώς επίσης το λογότυπο της ΑΕΤΕ. Το κέρμα αντιστοιχούσε σε μια αστική τηλεφωνική συνδιάλεξη χωρίς καθορισμένο χρόνο. Yπεραστικές κλήσεις δεν μπορούσαν να γίνουν από κοινόχρηστα τηλέφωνα λόγω του ότι δεν υπήρχε αυτοματοποίηση τηλεφωνικού δικτύου. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν κέρματα αντί νομισμάτων της εποχής ήταν γιατί η τιμή τηλεφωνήματος θα μπορούσε να αλλάζει χωρίς επεμβάσεις επί του κερματοδέκτη αφού τα τηλεφωνικά κέρματα πωλούνταν συνήθως στα περίπτερα στο ύψος που όριζε κάθε φορά ο πάροχος των τηλεφωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, τα συγκεκριμένα κέρματα ήταν σχετικά πιο δύσκολο να πλαστογραφηθούν και ταυτόχρονα εξυπηρετούσαν τις διεθνείς εταιρείες στην κατασκευή δημόσιων τηλεφωνικών συσκευών και κερματοδεκτών. Συγκεκριμένα κέρματα χρησιμοποιήθηκαν μέχρι το 1953 περίπου όπου έκαναν την εμφάνιση τους κέρματα με το όνομα της νέας τηλεφωνικής εταιρείας ΟΤΕ . Μετά την σύσταση του ΟΤΕ (1949) τα κέρματα αποκτούν νέο λογότυπο καθώς και ημερομηνία κοπής διατηρώντας ωστόσο το συγκεκριμένο σχήμα και τις διαστάσεις.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright