Συλλογές

42696_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013450 // Αρχές 1970

Τηλεφωνικό Κέντρο

Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Τηλεφωνήτριες εν ώρα εργασίας σε τηλεφωνικό κέντρο.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright