Συλλογές

58739_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-070445 // Τέλη δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκαετίας 1960

Τηλεφωνικό Κέντρο

Διαστάσεις: 6 x 6 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: αρνητικό φιλμ

Εσωτερικό εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright