Συλλογές

61048_EXTRA_LARGE.jpg
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-071881 // Τέλη δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκατίας 1960

Τηλεφωνικό Κέντρο

Διαστάσεις: 9 x 9 εκ. Τοποθεσία: - Υλικό: εκτυπωμένη φωτογραφία

Ικρίωμα γενικού κατανεμητή τηλεφωνικού δικτύου

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright