Συλλογές

58755_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-070461 // Τέλη δεκαετίας 1950

Τηλεφωνικό Κέντρο

Διαστάσεις: 6 x 6 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: αρνητικό φιλμ

Στέλεχος εξετάζει τον γενικό κατανεμητή.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright