Συλλογές

42668_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013462 // Μέσα - Τέλη δεκαετίας 1930

Τηλεφωνικός Θάλαμος AETE

Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Εξωτερικός τηλεφωνικός θάλαμος AETE

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright