Συλλογές

42673_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013467 // Μέσα δεκαετίας 1930

Τηλεφωνικός θάλαμος AETE

Τοποθεσία: Οδός Κοραή, Αθήνα Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Τηλεφωνικός θάλαμος της ΑΕΤΕ στην οδό Κοραή. Διακρίνεται η Οδός Πανεπιστημίου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright