Συλλογές

59522_EXTRA_LARGE.jpg
59521_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-070870 // Αρχές δεκαετίας 1970

Τηλεφωνικός θάλαμος

Διαστάσεις: 120mm (6X9 εκ.) Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: αρνητικό / ασπρόμαυρο φιλμ

Ξύλινος τηλεφωνικός θάλαμος σε δασώδη περιοχή.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright