Συλλογές

37655_EXTRA_LARGE.jpg
37656_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022003 // 10/6/1952

Τηλεγραφημα προσωπικού χαρακτήρα

Διαστάσεις: 16 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ελβετία, Λωζάνη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα προσωπικού χαρακτήρα με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη ότι επιθυμεί να του μιλήσει τηλεφωνικώς.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright