Συλλογές

44749_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023311 // 17/11/1918

Τηλεγραφείο Θεσσαλονίκης

Διαστάσεις: 18 x 22 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, εμπορικού περιεχομένου. Ο αποστολέας ζητά από τον παραλήπτη την ανανέωση άδειας για εκτέλεση παραγγελίας. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδες του τηλεγραφείου "Θεσσαλονίκη 10 ΝΟΕ 21" και σφραγίδα της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique - Armees Alliees 10/11/21", οι οποίες τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright