Συλλογές

44748_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023310 // 30/07/1918

Τηλεγραφείο Θεσσαλονίκης

Διαστάσεις: 23 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, εμπορικού περιεχομένου. Ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη σχετικά με εκτέλεση παραγγελίας 20 κιλών δερμάτων. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδες του τηλεγραφείου "Θεσσαλονίκη 31 ΙΟΥΛ 18" και σφραγίδα της γαλλικής λογοκρισίας "Censure Telegraphique - Armees Alliees 31/7/18". Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει Τηλεγραφείον Θεσσαλονίκης".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright